Logo Universiteit Utrecht

Executive Programma Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen

Executive Programma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Hoe kunnen we grote maatschappelijke thema’s rondom MO, BW en GGZ zoals regionalisering, eenzaamheid, ambtelijke verkokering, de behoefte aan en roep om ervaringsdeskundigheid en het gewenste maar lastige onderscheid om te maken tussen kwetsbaren en niet-kwetsbaren door de tijd heen beter begrijpen en verklaren?
Welke visie ligt ten grondslag aan een nieuw beleidsdoel? En wat is nu eigenlijk het doel? Welk bewijs is er al voor het in te zetten beleid? En wat is nog voornamelijk op visie gestoeld? Door onderscheid te maken op deze onderdelen kunnen we beter begrijpen hoe aanbod tot stand komt en hoe uiteindelijke clientervaringen beïnvloed worden.
In dit executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag enerzijds theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke
concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook uw eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren.

Met deze bagage brengen we met de geïnteresseerden een studiereis aan Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Na terugkomst bouwen we op dit gezamenlijk referentiekader voort. De laatste bijeenkomst betreft de ontwikkeling op lange termijn, de zgn. houtskoolschets en scenario’s die we kunnen maken voor de
toekomst, wanneer we goed kijken naar wat we dan al weten.

LEERDOEL
Deelnemers verwerken op interactieve wijze informative die zij nodig hebben om instrumenten in te
richten die kunnen worden gebruikt bij de transformatie.
Daarnaast worden zij in staat gesteld om keuzes te kunnen maken tussen de diverse geboden oplossingen en om gericht te sturen op ontwikkelingen in BW & MO.

DOELGROEP
Gemeentelijke beleidsmakers in het sociale domein op het gebied van maatschappelijke opvang/ beschermd wonen, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen. In overleg met de VNG wordt op dit moment nader gekeken of dit executive programma een vervolg kan vormen op de leergang
die zij aanbiedt aan startende beleidsadviseurs op het terrein van MO & BW. Het executive programma is dan bedoeld voor beleidsmakers die al langer bekend zijn met dit terrein.

VOORDELEN
Uw voordelen na het volgen van de opleiding:
• U bent goed op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen
• U versterkt uw rol als gesprekspartner
Voordelen voor uw werkgever:
• U kunt uw wethouder beter bedienen.
• U versterkt de gemeentelijke onderhandelingspositie

Klik hier voor de brochure met het aanmeldformulier

Brochure Executive Programma MO BW 2018 UU CQP